Xeberê Peyênî
Hero Komunîst

Hero Komunîst

 

                                                               Îsmet Bor

 

Yaşer, yewo kotêlkin, kilmek bi. Porê xui timûtim kerdên hît û kişta çep ser o şane kerdên. Porê xo ra zaf hes kerdên. Porê xo hend şane kerdên hend şane kerdên, to vatên utu kerdo; muye, muye ser o edilnayebî. Yew êlego gowrik û îşligo sipî piradayebî. Cêbê îşligê ey de şaneyê ey û yew eyneyo pê suretê dîkîya timûtim amade bî. Şapikî ey zî keten û rengo gowrik ra bî. Sere û çimî ey zaf pak bî.  Hend pak bi, suretê ey û porê ey sey eyneyî bereqîyenî. Riyê ey timûtim huyayiş de bî la eke merdimî o biqehirnênî zaf bîyên teng, murê xo ardên pêser, to kardî pira nayêne çilka gonî ci ra nêamêne la zaf lez zî bîyên aşt. Hendo ke to bivatên: “ Yaşer! Mi xo rê yarî kerd.” Ca d’ rîyê ey kewtên huyayîş û vatên: “Ez zana ti merdimo baş ê. Ti xo rê yarî kenê.” O nêeşkayêne herfanê “Ç” û “Ş” zî vajo. Herinda nê herfan de herfa “S“ yî şuxulnayêne. Mesela nêeşkayêne vajo; “Şeker”, vatên; “Seker“ yan herinda “Çaye” de vatên; “Say”.

Yaşer zaf zerrîpak bî. Zerrîpakîya ey dayên rîyê ey ro, rîye ey sey yew pîyeçeke asayêne. Wina bêguna. Deq û dolaban ra fam nêkerdêne. Kamî çi bivatên ca d’ kewtên sare. Eke merdimî o tengzar bikerdên dima zî ci rê yew çay bivatên yan cixarayêk bidên ci, her çî xo vîr ra kerdên. Hêrs û herîdayîş çi yo, nêzanêne. Wina sey awa zelal pak û safêk bî. Çîyêk zerra ey ser o çin bî.

Xora merdimî bivatên “Yaşer” çewî o nêsinaşnayêne. To gera bivatên: “Qerpuz Yaşer”, hema merdimî zanêne ti kamî ra behs kenê. Çira ey ra vatên “Qerpuz Yaşer” ez nêzana.

 

Ez bawer kena serra 1991ê bî. Yaşer û çendna embazê xo şewê ra bi heranê xo ya şinî ko ra kolîyan bîyarî. Xebera înan tira çinîk a esker vejîyayo operasyon. Esker nînan hesîyeno, nano pa. Rind vîrê mi nîno, la ez bawer kena yew xort mireno çend tenî zî benê birîndar. Birîdaran ra yew zî Yaşer o. Herê Yaşerî gewer beno û Yaşer zî linga xo ra beno birîndar. Tim na linga xo ra lengêne.

Serra 1993ê de ez YSE de sey xebatkarê demsalî(mevsimlik işçi) kewta gure. Yaşer zî kewtbi gure. Ez beşa muhasebe de xebitîyayêne, Yaşerî çi gûre kerdên ez nêzana la ma eynî qat de bî. Wexto ke mi mabên bidêne Yaşer amêne verî mi, ma pîya cixare û çay şimitên.

Rojêk ma reyna wina pîya çaye şimenî û cixaraya xo pufnenê, kewt vîrê mi ke Yaşer ser o birîndarbîyayîşê xo meselayêk vano. Xora mesela yewî vista ey sare, ey zî bawer kerdo. Mi ey ra pers kerd û va: “ Yaşer! Na linga to senî wina bîya?”

Ey xo ant pêser, tavrê xo kerd ciddî, murê xo ard pêser û va: “La qey ti nêzanî?”

Mi va: “ Nê. Ez nêzana.”

Va: “Ti Saloyê filan kesî sinaşnenî?”

Mi va: “Nê”.

Va: “ Ti senî Salo komunîstî nêsinaşnenî! Salo ke keyeyê eyî Çarşuya War de yo.”

Mi va: “ Ez nêsinaşnena, çi elaqeyê Saloyî û linga to pîya esto?”

Va: “ Mi herê Saloyî berd kolîyan, na feleke ame mi ser…”

Mi va: “ La qey? Çi sucê herî û Saloyî esto?”

Va: “ Mi vatên ti baqil ê! Salo komunîst nîyo?”

Mi va: “ Goreyê vatişê to komunîst o.”

Ey va: “ E. Eke Sal komunîst o, herî ey çî yo?”

Xora ez zana o çi semed a wina vano. Mi pê qestikîn a va:”Herî ey, her o, la çî yo.”

Ey va: “ Willay ti ehmeqêk ê, mela ez to rê tekûtek pêrune lawa kerî. Eke Sal komunîst bo, xora herî ey zî komunîst nêbeno!”

Mi va: “ Himm. Ee. La eskeran çira na to ya?”

Ey wina hêrs ra va: “Ti nêvanî, eskerî Salo û herî ey pîya sinaşnenî. Ey zanî her di zî komunîst ê.  La mi nêzanêne Sal komunîst o. La qey çareyê ey a nuseno. Ez ça ra bizanî Sal komunîst o. Ê, wexto ke Sal komunîst bi, herî ey zî komunîst o. Eskerî qayil nêbî min a nê. Eskeran na hero komunîstî ya xora o gewer bi û yew gule zî xeleta gina korrê min ro.”

Xora serra 1994 de bi nameyê terör yasasi Yaşer gure ra vetbi. Hem kerdbi seqet hem zî terorîst. Homa rehma xo ey bikero.

 

Şîroveyî qefelîyaye yî

Scroll To Top
Pêro heqê na sîteyî ayê www.kirdki.com'ê. Na sîte pê çîynermê komputure ye azad ra virazîyaya. Seba têkilîya infokirdki@gmail.com - Web Dizayn: Yo-Ten