Xeberê Peyênî
Çewlîg ra Hîre Meseleyî

Çewlîg ra Hîre Meseleyî

bingol_eski

FAYDEY TİRKÎ ZÛNAYÎŞÎ

 

Yo dewî d’ di merdimî benî Ehm û Meh. Vûnî ma şîn bajar. Cehdi ra Meh Ehmî ra vûnû: “-Eskerîye ûme vêr tu se ti tirkî qalî mek, ez qalî kena!.”

Vûnî, eskerî yênî cehdê yin birnên vûnî: “Biz bîr qaçax arîyoruz gordun mu? ( Ma hê gêrên yew qaçaxî, to çê dîyo?)”

Vûnî, Ehm qal nîkenu. Meh ra persênî. Meh tirkî, kirdkî kenu têmîyun. Esker yew dun piri, şinu. Vûnî, Meh wirzenû vûnû: “- Ero Ehmo! Înûn gera ti bikiştên(bikuwenî) qey ez kişta (kuwaya). Ehm vûn: “-Willê ti tirkî zûnî, ayê ra!”

 

ŞER’ATÎ HESÎ MEHMEDÎ

 

Dewa cêrîn d’ yew mesela bena. Di tên vûnî ma şîn şer’at. Yew dewij vûno şêrîn verî Şex Şêrîf û Şex Şêrîf îz ho Matun id. Vûnî, şinî verî Şex Şêrîf.

Şex Şêrîf vûn: “- İna mesela in qeydi, in qeydi ya.”

O yew benu mexdur û vûn: “- Willay ez inê qebul niken.”

Vûnî, Şex Şêrîf vûn: “-Dewa cêrîn id yow Hesî Mehmêd estu, şêrîn verî yi wa wi şima r’ şer’at bikiru.”

Û şinî verî Hesî Mehmêdî. Hesî Mehmêd ra vûnî: “-Hel mesela in qeydi ya.”

Vûnî: “- Ma şî Şex Şêrîf ma r’ şer’at ko(kerd). Mi qebul niko!”. Vûn vat şêrî verî Hesî Mehmêdî. Vûnî Hes Mehmêd vat: “-Ina hel (inkê) Şex Şêrîf şer’at kerd şima qebul niko?” Vûn: “- Mi qebul niko.” O mehel Hesî Mehmêd dê piri.

Vûn vat: “-Şerat yi va se, aw o. İna z’ bîya qal.  Ti şer’atî Şex Şerîf qebul niken se, ti şeratî Hes Mehmêd qebul kenî.”

 

TUŞKÎ HESÎ WİLAŞÎ

 

Hejî (babîyê mi) va û ma zê yi nêkerd.

Mi dî va: “-Meselê şima bîya mesley Hes Wilaşî.”

Mi va: “-Hes Wilaşî kum o?”

Va: “-Hes Wilaşî Hezerûn ra wo.”

Ê la mi va: “- se bîyo? “

Vatîn, tuşkî berdîb kue. Cinawir ver ra kotib mîyun. Yew tuşkî yi berd. Vatîn, pêra nîya cinawîr dima nêeşkîya tuşkî fek ra veju. Vatîn îna karmizik bib, durî  vindert va:

“- Ti şu, şu! İn xuy tu xura hol nîyo, siwa ez yûnê tuşkî kena herind.”

 

Cewab Bide Ci

Namnîşanê e-mailê şima nêweşanîyeno.Cayê ke bi naye * nîşanbîyayeyî mecburî yê *

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top
Pêro heqê na sîteyî ayê www.kirdki.com'ê. Na sîte pê çîynermê komputure ye azad ra virazîyaya. Seba têkilîya infokirdki@gmail.com - Web Dizayn: Yo-Ten