Xeberê Peyênî
Warzay Homayî

Warzay Homayî

Vatox: Dewa Az ra rehmetî Husên Harîs

Arêkerdox: Îsmet Bor

       Merdimêk ben misafîr yewna merdimî.

Di, hîre rûêj bênati ra vîyerên ra, misafir şîyor çinîk a…

Wihar keyî ûnîyen ci misafir nêşin, ruejê çiharin ûn cay misafîr ser meşûwenîya ken ra von belîya xo ver ko şîyor .

Misafir vûn: Ya merdim ti qey cay mi ser meşûwenîya kerd ra? Mûdêk cûwa pey meşûwene ti îr lazim ben.

Wihar keyî vûn: La ti hetûn waxt meşûwenûn hê îtya?

Misafir vûn: E.

Çend aşmî bênati ra şîn, misafir nêşin.  Wihar keyî hîn ûmîd xwi birno, nîyezûn se bikir´. Rûejêk wihar keyî şin vejîyen sêr yew tûmikî ya û asi g´ ho yew tenî d´ qalî ken û vûn: Ho! Ho! Binêk vinden, ina hew vûn: Wax! Wax! Wax! Cinîyê yi merda hi? Temûm, temûm.  Ez xeber dûn ci, Homa rehmê xwi pê biker.

Misafir vûn: Lîya ti hê kûmî d´qal kên?

Wihar keyî vûn: Ti emîr Homay qebul nêkên! Willay merdimêk ûmo o wet ra xeber da vûn; cinîyê misafîr ti merda.

Misafir vûn: Cinîyê mi kowtî b´mi vîr.  Mi vatîn ez a çendna rûêj cûwa pey şin keye. Willay ez hîn pay xwi ra nênûn. La ez keyeyo bê cinî, sikûserdinî pê se ken!

Wihar keyî di, hîre rûej ken zûr û pê qestî ya hewna şin sêr qîl û asi g´yew tenî d´qalî ken û vûn: -Ho! Ho! Û binêk vinden û vûn: E, Homayî r´şikir, Homayî r´şikir. Temûm ez xeber dûn ci wa bîyor keye.

kerpiç köy evleri

Misafir wihar keyî ra pers ken vûn: Lîya ti kûmî d´qalî kerdîn?

Wihar keyî vûn: Merdimo g´ ya rûej ûmi b´ hewna aw o. Vûn gazî xelet kowta de. Cinîyê yi nêmerda ha gûnî.

Misafir vûn: Mi vatîn ez a hîn şin keye, ê qîj têna hê bîn bûnî d´. Eg cînî nêmerda willay ez hîn pay cêk nêerzen.

Wihar keyî bêçare mûnen…

Rûejêk hê pîya suhbet kên, wihar keyî misafîr ra pers ken vûn: Lîya ti hend waxt o hê îtya, tui nêva ti çi yê, çi kes î yê? Qet merdîm ti çinîk ê?

Misafir vûn:  Mi bê Homayî kes mi çinîk o. Ez warzay Homayî ya.

Rûeja cumî wihar keyî misafir îz gen û şîn nimaj cumî. Nimajî xwi kên, silawatûn ûn wihar keyî kûwen tever ho şin keye, misafirî yi, yi dima ho kûwen tever, wihar keyî verdîyên misafîr ro, ken zerê cumî û vûn: Ella wekîl ti hîn pay xwi keyê mi nêerzên. Çend rûejî z´ keyê xal xwi d´ rakûr.

 

Şîroveyî qefelîyaye yî

Scroll To Top
Pêro heqê na sîteyî ayê www.kirdki.com'ê. Na sîte pê çîynermê komputure ye azad ra virazîyaya. Seba têkilîya infokirdki@gmail.com - Web Dizayn: Yo-Ten