Xeberê Peyênî
Hollanda De Panelê Kirdkî

Hollanda De Panelê Kirdkî

Rollei Digital Camera

Hollanda de panelê “Tarîx de cayî kirdan û rewşa înan ya ewroyîn” virazîya

Seyîdxan Kurij – Denhaag

 

16î așmê Hezîran de bajarî  Hollanda Denhaag de bi nameyî “Tarîx de cayî kirdan (zazayan) û rewşa înan ya ewroyîn/Tarîxî nuştişî kirdkî (zazakî) û xebatî standardîzekerdişî ” yew panel virazîya.

 

Na panel hetî temsîlkarîyê kovara “Vate” yê Hollanda û Koç–Kak ra amebî hedre kerdiș. Moderatorîye panelî temsîlkarî Vate yê Hollanda Ferhat Boșkan kerd.

Panel de Seyîdxan Kurij “Tarîx de cayî kirdan (zazayan) û rewşa înan ya ewroyîn” sero,

Mehmed Selîm Uzun “Tarîxî nuştişî kirdkî (zazakî) û xebatî standardîzekerdişî” sero qisê kerd.

 

Qisêkerdișî akerdișî panel a pey, Seyîdxan Kurij verî xo namekerdișî kirdan sero, dima zî çimeyanî tarîx de șuxulnayișî qalanî kird, kirmanc, dimilî û zaza sero malumat da goșdaran. Seyîdxan Kurij va, tarîx de heme çimeyî ewropî, yê ereban û osmanîyan wexto ke behsê “kird, kirmanc, dimilî û zaza” kenî, ziwanî înan sey yew lehçeyî kurdî û înan zî kurd hesibnenî.

 

Seyîdxan Kurij cuwa pey alaqayanî kirdan û kurmancan sero, Hereketa Azadîya Kurdîstan de rolî kirdan sero, cayo ke ewro kird tede ciwîyenî, yanî cografyaya kirdan sero û eșîretî ke hem kurmancî hem zî kirdkî qisê kenî sero malumat da.

No derheq de Seyîdxan va, “Tarîx de ma qet raștî yew koxeyo beyntarê kirdan û kirmancan nînî, la heme serewedartișanî kurdan de kird estî û zafanê înan de zî yew cayo muhîm genî. Ancî hereketa entelektuelî ya seserre vîstan de roșnvîrî kirdan zaf aktîf bîy û ewro zî aktîf î”

Rollei Digital Camera

Qisêkerdișî Seyîdxan`a pey Mehmed Selîm Uzun verî metnanî verênan yê kirdkî sero û di mewludî ke sereyî serranî 1900 de ameyî nuștiș sero malumat da, cuwa pey behsê nuștișî kirdkî yê 1963 ra pey kerd. M. Selîm Uzun taybetî hewt mewlûd ke bi kirdkî ameyî nuștiș sero malumato hîra da. Selîm muhîmê standartkerdișî kirdkî sero vindert û no derheq de behsê xebatê Gruba Xebat ya Vate kerd. M. Selîm bi Pawor Poînt xebatê Gruba Vate û kombîyayișanî Gruba Vate sero bi resiman malumat da goșdaran.

 

Qisêkerdișî panelîstana pey, goșdaran persan pers kerdî û no derheq de vînayê xo ardî ziwan. Mîyanî goșdaran de zaf qisêkerdoxî kurmancî zî bîy.

Rollei Digital Camera

Seyîdxan Kurij tîya de kîtabî xo yo bi nameyî “ Hereketa Șêx Seîd- Bi vatê șahadan” semedê wendoxana îmza kerd.

 

 

 

 

 

Şîroveyî qefelîyaye yî

Scroll To Top
Pêro heqê na sîteyî ayê www.kirdki.com'ê. Na sîte pê çîynermê komputure ye azad ra virazîyaya. Seba têkilîya infokirdki@gmail.com - Web Dizayn: Yo-Ten