Xeberê Peyênî
Ma qalê şîretî ra xû kenî

Ma qalê şîretî ra xû kenî

W.Zozanî

       Vateyê verînan, cûyayîşê însanan rê serasanî û serfirazî anî. Zaf rey ma xeberdayîşê xo de vateyê verînan şuxulnenî, labelê ma pê emel nêkenî. Nê vateyê verînan ra yew zî şîretî ser a. Merdimo ke qayîl o yewî xo qijyerî şîret bikiro, pê feknerm a ci ra vano. Eke wetîn nê şîretî qebul nêkerd, ci rê vanî qalê şîretî ci nêyena, ca verd wa şiyor(şoro). Raşta zî ma, kurdî şîret nêyenî. Yew ma pîlyer wexto ke ma ra yew qalê nesîhetî vano, ti vanê ho ma rê nengan çîneno. Ma ca de xelet tawil danê (anlamak, yorumlamak) na qale û hêrs benê. Halbik hal ma gera pê weş bo û pê na qalê ê merdimî pîlî emel biker. Pîlanê ma dinya dîya, xo ser ra zaf gureyî vîyarnayî, nê ceribê xo pê qalan û vateyan xo ra dim verdeyî. Ma nesla newî zî gera goş bidi nê vateyan û pê emel biker.

      Beno ke pîlê ma yan zî yew zanaye, rey rey semedê yew xirabîya ma zî ma şîret bikero, hewna zî ma gera hêrs mebî û goşê xo bidî a qale. Ez bawer a ke şarê Ewropa, pê nê exlaqê xo ehendê ra ver de şîyê. Wexto ke to yew gureyê ewrupayijî began nêkerd û to kêmasîyê ey ci ra va, ca verde hêrsbîyayîşî, agêren to rê teşekur keno û vano, to nê kêmasîyê mi mi ra va, to ez hîşyar kerda. Pê na qala şîretî to emel keno û a kêmasîya xo ra qedîyeno.

       Ma xo mîyan de wexto ke yew gureyo çewt dî û yew kêmasî ma ard ziwan, wayîrê ê gureyî ca de xo wa geno û vano to mi rê heqaret kerd. Ti gureyî rê vanê, o xo rê hesibneno û to ra hêrs beno. A kêmasî zî herinda xo de manena. Pê nê exlaqî verdeşîyayîş gelo çiqas mumkin o?

       Mi gore kritîkkerdişê yew gureyî, yew fikirî gera merdim şexsî nêhesibno û şexsê xo rê zî qebul nêkero. Temam, gureyê rindî û fikirî başî însan ra sadir benî labelê pê şîret zî hîna hol benê.

       Ez qayîl a peynîya nuşteyê xo de mesela binêna zelal bikerî. Meseleya ziwanî sey meseleyanê şexsîyan nîya û nêbena zî. Ziwan malê yew milet o, her yew ferdê a miletî tede şirîk o. Ma ewro vînenê mîyanê ma kirdan/zazayan de cîya cîya firqeyî û grubî ziwanê ma ser o xebat kenî. Her yew goreyê xo xizmet zî kerdo labelê bêkêmasî nîyê.

       Çiqas xebat bena wa bibo, çiqas kitabî nusîyenî wa binusîyê heta ziwan mîyanê şarî de ganî nêbi, nê xebatî cayê xo nêgenê. Ancax benê meşxaleyê yew gruba qijkekî. Ê pê keyfweş benê û xo tatmîn kenê.

       Ma naye vanê, xebatanê akademîkî rê îtîrazî ma çin o. Binê zî şar mîyan de ‘nêwendeyan’! mîyan de xebat bikerîn. Şarê ma piyor, pê kitaban ziwanê xo nêmusayo. Hêvîyê ma na wa ke xebatkarê ziwanê zazakî, binê zî hetê xo bidê şarê xo wa înan de qisey bikerî. Dê şar ho vano se? Şîretî şarê xo ra zî wa xo nêkerî.

Şîroveyî qefelîyaye yî

Scroll To Top
Pêro heqê na sîteyî ayê www.kirdki.com'ê. Na sîte pê çîynermê komputure ye azad ra virazîyaya. Seba têkilîya infokirdki@gmail.com - Web Dizayn: Yo-Ten