Xeberê Peyênî
Nameyê Dewanê Çewlîgî

Nameyê Dewanê Çewlîgî

Bingöl ili Bacarê Çolîg /
Bacarê Çewlîg
Bingöl Merkez Cebaxçûr
Ağaçeli Perxûngoka Cêrîn Ilıcalar Hamaman / Hamûmûn /
Germaw
Ağaçyolu Iskenderan / Îskenderûn İçpınar Fexran / Fexrûn
Akdurmuş Guldar İncesu Derênazîk
Alibir Elbêr / Beron Kardeşler Nebîyan / Nebîyûn
Alıncık Dugernan Kartal Sîrin
Altınışık Binî Zîyar / Gov Kılçadır Madragê Lotan /
Madragê Luatûn
Ardıçtepe Kemalan / Nehman Kıltepe Gozêrek / Guwazerek
Aşaği Akpınar Wisifan Kırkağıl Ermtax
Aşağıköy Dewa Cêrîn Kiran Kiran / Kirûn
Arıcılar Şox Köklü Tuyêrek
Alatepe Arçûg / Arçûk Kumgeçit Kurik
Balpınar Metan / Matûn / Mêtûn Kurtuluş Derê Silî
Bilaloğlu Mendo Kuruca Xezik
Balıklıçay Masala Kurudere Dero Ziwa / Zuwa
Büyük Tekören Takoranê Cêrîn /Takerûno Cêrîn Kuşburnu Xeyd / Serê Xeyd
Kalan / Kalûn
Bahçeli Mirrî / Mîrîl Kuşkondu Gêylanê Xelîl /
Geylûnê Xelîl
Çavuşlar Perxûngoka Corîn / Parmûk Küçük Tekören Takoranê Nequrin /
Takerûno Nequrin
Çayağzı Fekçunit Oğuldere Bûban / Bûbûn
Çayboyu Xeyd Olukpınar Çoleg / Çuêleg
Çeltiksuyu Qadimadrag Ormanardı Dodan / Duedûn
Çevrimpınar Goriz / Hebsor Ortaçanak Kanyan / Kûnyûn
Çiçekdere Gilbê Ortaköy Dewa Mîyanîn /
Dewa Mîyûnin
Çiçekyayla Vilware Sancak Xoşkar
Çimenli Lek Sancaklı Olûn
Çiriş Çîrîs Sarıçiçek Tarbasan / Tirbasûn
Çobantaşı Sêxi / Sîxi Sarıgümüş Sîmsorê Sencaqî /
Sîmsorê Xerbî
Çukurca Kortdew / Kuertdew Sudüğünü Şîrnan / Şîrnûn
/ Gêylanê Ebbas
Dallıtepe Talbasmurik Suvaran Suwaran / Suwarûn
Dikköyü Dik Sütgölü Zax
Dikme Kurr Şaban Şaban / Şabûn
Direkli Çekan / Çekûn Tepebaşı Mezrayê Bir / Mazrê Bir
Dişbudak Vindêrin Topalan Topalan / Tuapalûn
Düzyayla Gewran / Gowrûn Uğurova Hişkdar / Wişkdar
Ekinyolu Sîmsor Uzundere Belluzer
Erentepe Şîneg / Şînek / Şînig Uzunsavat Uzunsavat
Elmalı Armelan / Armelûn Üçyaka Az
Garip Xerîb Yamaç Musîyan / Musîyûn
Gökçekanat Qerwelanê Cêrîn/
Qerwelûnê Cêrîn
Yaygınçayır Kanax / Kemax
Gökçeli Talware Yazgülü Qerwelanê Corîn / Qerwelûn Corî
Gökdere Mîyalan / Mîyalûn Yelesen Korman / Kuermûn
Göltepesi Çan / Çûn Yenibaşlar Elekrag
Gözeler Xiraba Yeniköy Çilkanî / Çilkûnî
Gözer Şênig Yeşilköy Alzan / Alzûn
Gümüşlü Têyrek Yeşilova Xilbizan / Xilbizûn
Güngören Mezracux Yolçatı Şarge
Gürpınar Lotan / Luatûn Yukarı Akpınar Sipênî
Güveçli Sînê Welan / Sînê Welûn Yumaklı Pakunî
Haziran Hezêran / Hezêrûn
Adaklı Azapêrt
Akbinek Axbînek Erbaşlar Çêrmeyê Karêrî
Aktaş Kevîrê Sipî Erler Kurdan
Altınevler Şîrnan / Şîrnûn
Şîrînan
Gökçeli Xorxor
Aysaklı Înaq Hasbağlar Karmuruna Jorîn /
Qamrutê Jorîn
Ayvadüzü Elakîlîs / Elakîlîse Kabaçalı Pîrcan
Bağlarpınarı Temiran Kamışgölü Tumik
Boyalı Holan Karaçubuk Dimlag / Dimlek
Cevizli Perteg / Pertek Kaynakdüzü Simxaç
Çamlıca Xirçik / Hirçik Kırkpınar Xarik / Harik / Arîg
Çatma Çetme / Çatma Kozlu / Korlu Şêxan / Kozlu
Çatmaoluk Sêvkar Kuşçimeni Karmuruna Jêrîn /
Qamrutê Jêrîn
Çevreli Balucan / Cunan Mercan Mircanan / Mercan
Doğankaya / Dalkaya Aznafêr / Aznafer Maltepe Karêr
Doluçay Saxyan Sarıdibek Korkan
Dolutekne Yekmal Sütlüce Darebî / Darabî
Elmaağaç Maskanê Karêrî /
Maskan
Topağaçlar Tizmorî / Tizmarîl
Elmadüzü Ferês Yel değirmeni Zermek / Zêrmek
Genç Dara Hênî / Darêyenî
Akçayurt Dêrnan / Dêrnûn Güzeldere Gaz
Aktoprak Villik Harmancık Rizvan / Rizwan / Rizvûn
Alladdin Aldan / Aldûn Karcı Xêyd
Ardıçdibi Arkel / Arkêl Kavaklı Xiraba
Bahçebaşı Zimag Keklikdere Parçûnç / Parçanc
Balgöze Aşkasor / Şîn Kepçeli Girnos
Bayırlı Canut / Mezraşahan /
Mezraya Solaxan
Koçsırtı Seyfan / Seyfûn / Sêfan
Binekli Xilbaşan / Xilbaşûn /
Hêgayê Dereyî
Meşedalı Modan / Muedûn
Bulgurluk Mistan / Mistûn Mollaibrahim Îbreyiman / Îbreyîmûn /
Birahîman
Büyükçağ Murtezan / Murtezûn Pınaraltı Şêxan / Şêxûn
Çamlıyurt Xodan / Xuedûn / Xwedan Sağgöze Tavsalayê Rîzî / Rîz
Çanakçı Cansor / Cûnsor / Canser Sarıbudak Melekan / Melekûn
Çaybaşı Royê Melekan / Royê Melekûn Sarısaman Tarçûr
Çaytepe Valêr / Valêre Sarmakaya Guleyan / Guleyûn
Çevirme Ûlyan / Ulyûn / Dewê Corî Servi Sîwan / Sîwûn /
Serbê / Sîrbey
Çobançeşmesi Dêrê / Dêre Sırmalıoya Evdalan / Evdalûn
Dedebağı Şaîsmalan / Şaîsmalûn Soğukpınar Vartax
Dereköy Bazan / Bazen / Bazûn Söğütlü Valêr
Dikpınar Hajan / Hajûn Sürekli Bog / Bueg / Dîyarê Bogî
Dilektaşı Muradan / Muradûn Şehitköy Mexsan / Mexsûn / Kurnê
Direkli Wişkçûr / Wişkçir Şehittepe Hajan / Hajiyan / Hajûn
Doğanca Çimêhênî / Çimeyê Hênî Tarlabaşı Rotcan / Derê Nihûn /
Derê Nihan
Doğanevler Şêrnan / Şêrnûn/
Şîrnan / Şîrnûn
Üçgül Hesenan / Şeran / Şêrûn
Doğanlı Kelxase / Kelaxsi Yağızca Şemsan / Şemsûn
Doludere Tînîk Yatansöğüt Fetrakom / Fatrakûm
Döşekkaya Mehmudan / Mehmûdûn Yaydere Şelê Heydan / Şêl Heydûn
Elmagünü Memedan / Memedûn /
Momedan
Yayla Warêmerg
Ericek Hevsor / Hopsor / Hemsûr Yazılı Sayêr
Eskibağ Xoynan / Xueynûn / Xwênan Yazkonağı Şatos
Gerçekli Xeylanê Sîwanî/ Xeylûn Sîwûn Yelkaya Mîyalan / Mîyalûn / Gulikan
Geyikdere Azgilêr Yeniçevre Xalwelîyan / Xalwelîyûn
Gönülaçan Xidan / Haydan / Haydûn Yenisu Nederan / Nederûn / Canok
Gözertepe Awnêk / Awneke / Ownêk Yeniyazı Botan / Botîyûn
Gözütok Xut Yiğitbaşı Vazenan / Vazenûn
Günkondu Qasan / Qasûn / Xasan / Kasan Yolaçtı Bilokan / Bilokûn / Billuwan
Karlıova Kanîreş
Aşağı Yağmurlu Sêvika Jêrîn Kaynarpınar Lîçik
Bağlıisa Baxlu Kazanlı Qezenî
Bahçe Bexçe Kıraçtepe Çewlîga Şeman
Boncukgöze Boran Kızılağaç Qizilaxaç
Çatak Çeteq Kızılçubuk Qizilçubuq / Qizilçibux
Çiftlik Çîftlig Kümbet Kumet
Çilligöl Çilgol Mollaşakir Botan / Bosan
Çukurtepe Hunyan Ortaköy Wertekoy / Ortakoy
Derinçay Xelifan Sakaören Seqawelan
Devecik Kurik Sarıkuşak Şarûk / Şarûg / Şoruq
Dörtyol Qirtuzî / Çeteq Serpmekaya Elpîran
Geçitli Geylan / Geylûn Soğukpınar Gamêşan
Göynük Oxnût / Êxnût Suçatı Keran / Gerran
Hacılar Heciyan / Heciyûn Sudurağı Ezîzan
Harmantepe Navrî / Navro Taşlıçay Çirik / Cirrik
Hasanova Hesnawe Toklular Toxlîyan
Ilıpınar Çerme Tuzluca Sorika Jorîn / Şorika Jorîn
Kalencik Qalencik / Qalencûx Viranşehir Weranşehr / Weranşar
Kantarkaya Sorika Jêrîn / Şorika Jêrîn Yeniköy Ava Huran
Karabalçık Qerebalçiq Yiğitler Saxnîs
Kargapazarı Qerxabazar Yoncalık Oncelix
Karlıca Qirmoçek Yorgançayır Qere Hemzan
Kaşıkçı Qaşikçi / Qaşuxçî Yukarıyağmurlu Sêvika Jorîn
Kaynak Ceban / Cewan
Kiğı Gêxî
Açıkgüney Sîvgelik / Sivgêlik / Sêvgelik Eskikavak Arêk / Arêg
Ağaçöven Gomakoçan / Goma Hoxas Eşme Siwarîç / Suwarîç
Alagöz Alagoz Güneyağıl Cobir / Cîbir Cibur
Aşağı Serinyer Xajixa Jêrîn / Qajika Suflan İlbeyi Elbeg / Elbeyî / Îlbeg
Baklalı Êmzug / Unguzug / Unguzek Kadıköy Qadikoy / Qazîkoy
Bilice Bilêce Kutluca Xoştûr / Hocatur / Xaçatur
Çanakçı Çanaxçî / Çenexçî / Kaşmûr Nacaklı Avtinik / Avtînîk / Avtînîg
Çiçektepe Avang / Avank / Apvank Ölmez Olmez / Olmer
Çomak Çomag Sabırtaşı Xorxor / Xaror / Xarûr
Dallıca Oxas / Xogas / Hoxas Sırmaçek Kejîkan / Qejikan / Gijikan
Darköprü Xûrs Tekbaş Dizvaz
Demirdöş Tîrkan / Tirkan Topraklık Hequstun
Demirkanat Uzunmasat / Aqan Yazgünü Xûpûs / Xûbs / Xûpis
Duranlar Axbizut Yukarı Serinyer Xajixa Jorîn / Qajika Ulyan
Solhan  Bongilan
Arıkonak Girwas / Girvas Hazarşah Hezarşa
Aslanbeyli Kameran / Qemerûn İnandık Serêla / Hovît
Asmakaya Perxo Kaleköy Qale
Bozkanat Dornî / Dornê / Duerni Kırık Qirik
Demirkapı Xwercûran Murat Nurek / Noreg/ Norik
Dilektepe Serban / Serbûn Mutluca Melekan / Melekûn
Doğuyeli Kafik / Tutel / Tutêl / Urel Oymapınar Arzeng / Arzengê / Arzînk
Düzağaç Dijnik Sükyan Sukyan / Sukyûn
Elbaşı Qasiman / Qasimûn Sülünkaş Emeran / Omeran
Elmasırtı Poxê / Poxik / Puexê Şimşirpınar Xeleban / Xelebûn
Eşmetaş Vesmerg / Wesmerg Tarhan Badînan / Badînûn
Gelintepe Kexmut / Kanmat Yenibaşak Arçên / Ardûşên
Gençtavus Tavs Yenidal Çirikê Wankan /
Çirikê Vonkon
Göksu Mezrayê Şadan /
Mezrayê Şadûn
Yiğitharmanı Xirbizan / Xirbizûn
Yayladere  Xolxol
Alınyazı Xozavît Günlük Anzevîk / Anzêving
Aydınlar Çûx / Cug Haktanır Hop / Xop
Batıayaz Muran / Murûn Kalkanlı Pargasûr / Pargesor
Bilekkaya Hergep / Hergeş Gökçedal Deştîl / Deşt
Boğazköy Aşuran / Aşûran Kır Qir
Çalıkağıl Maskanê Herdîf / Herdîf Korlu Şêxan / Şixan
Çatalkaya Kumik / Girmek / Gimek Sarıtosun Conag / Coneg / Conek
Çayağzı Zîmtek / Zimtêg / Zimtek Sürmelikoç Çemê Zêynê
Dalbasan Seter Yavuztaş Tari / Tarî / Tarû
Doğucak Çîkan / Çikan Yaylabağ Axdat
Güneşlik Heftarîç / Avtarîç Zeynelli Zeynan / Zêynan
Yedisu Çêrme
Akımlı Dînik Kabayel Pêm
Ayanoğlu Amarîç / Amarc Karapolat Qerepolat
Dinarbey Dînarbeg Kaşıklı Muşaxî / Muşaxan
Elmalı Armeli Şenköy Şên
Eskibalta Ximsor Yağmurpınar Angêx / Angix
Gelinpertek Gelînpertek / Perteg / Pertek Yeşilgöz Moz / Mozan
Güzgülü Arnos / Arnês / Arnîs
Ehmedê Dirihî
06.10.2013

Şîroveyî qefelîyaye yî

Scroll To Top
Pêro heqê na sîteyî ayê www.kirdki.com'ê. Na sîte pê çîynermê komputure ye azad ra virazîyaya. Seba têkilîya infokirdki@gmail.com - Web Dizayn: Yo-Ten