Xeberê Peyênî

ZURÎ ÇÊ PERE YÊ?

 

 Arêkerdox: W.Zozanî

 

 

dewe

         Beynateyê raşt û zurî yew vîncew a.

 

         Zure; çarşemi bena, paşemi ca bena.

 

         Keyeyê zurekerî vêşayo, hewna zî çew tira înan(bawer) nêkerdo.

 

         Zureker, dişmenê Ellah o.

 

         Wa zuran nêkerî û xîlaf nêvajî. O mehal  wa hîn bêrî ma bixapînî.

 

Vanî yew dewe de beno yew merdim. Zaf xîlaf vano û bê zûr nêeşkeno xeber bido. Rojek lajê mêrikî vano baw de hîn bes ridê to ra ma nêeşkenî vejî miyanê şarî. Şar vano babîyê to kupa zûran o. Babî vano lajê m’ ez se kirî? Nê zurî nêbî ez nêciwîyeno. Mi de bîyo yew kurm. Ez nêzana kamî yew qala mi zûr a, kamî yew raşt a. Ewro ra têpîya eke mi zurî kerdî ti mi hîşyar bik. Laj vano temam. Wexto ke ez kuxaya û mi qirrika xo viraşt, ti bizan ke a qala to zur a. Roja bîn şinê cemat. Şarê dewe ameyî pêser hê dîwan kenê. Merdim dest bi qalkerdişî keno. A hele wayîrê keyeyî bezreyanê verrojikan ano meymanan ver de nano ro. Dewijî yew hete ra bezreyan şiknenî heto bîn ra goş danê merdimî. Lajê merdimî zî dest beno tasê bezreyan, yew wirdês geno xo çepal û şikneno. Yew mude wina dewam kenê. Merdim qalê xo û seydê xo keno, vano gelê cematî ya rojeka ez şîya seyd. Mi yew lûy(luwî)  kişt, yeqîn bikirîn boça lûye hîrê metre rehat bîbî. Aya hele nişka ra yew bezre perreno lajê merdimî qirrike. Laj dest bi kuxayişî keno. Merdim wexto ke ewnîyeno lajê ci ho kuxeno, xo bi xo vano qey mi zurî kerd. Bineyke yez dano xo û dima dewam keno vano nika ame mi vîr, ez vana qey boça lûy di metre bî. Ewnîyeno lajê ey hama ra zî kuxeno. Vano ez vano di, şima vajîn yew metre bi. Ewnîyeno kuxeya lajî hewna nêbiryayo. Merdim hinî eciz beno vano temam mi pêmawit(peymit) boçê lûy nîm metre bî. Labelê kuxayê lajî hewna nêbiryeno. Merdim hêrs beno vano: “Liya liya sereyê xo boro(biwero). Temam temam. Lûy, boç pa çin bî, bêboç bî.”

 

Vanî yew dewe de beno yew merdimo zureker. Deng û vengê ci çar etraf girewt bi. Vano rî erdan de çew sey mi zuran nêkeno. Rojek yew dewijê ey şiyo yew dewe. O ca de yew merdimo zaf zureker dîyo. Agêrayo ameyo dewa xo û dewijê xo ra vato mi filan dewe de yew merdim dî, to ra zurekerêr bi. Merdim vano ez bawerê to nêkeno. Dewij vano ti bawer nêkenî ez nameyê ey bidî to şo bivîn. Merdim dano piro şino. Şino keyeyê merdimî pers keno, dewijî mojnenê ci. Şino berê merdimî kuweno, lajê merdimî vejîyeno verê berî. Vano qijo, babiyê to ça de yo? Qij vano ezman diryayo babîyê mi la û goçîn girewt û şi biderz. Merdim pa maneno vano willay raşt o. Eke lajê ê merdimî nê zuran keno ez hinî ê merdimî nêvînî zî beno.

Şîroveyî qefelîyaye yî

Scroll To Top
Pêro heqê na sîteyî ayê www.kirdki.com'ê. Na sîte pê çîynermê komputure ye azad ra virazîyaya. Seba têkilîya infokirdki@gmail.com - Web Dizayn: Yo-Ten