Xeberê Peyênî
ZAVAYE REŞ

ZAVAYE REŞ

Arêkerdox: Îsmet BOR
Mintiqa: Çewlîg

Cêk ben cêk nîben, yo zûma wo newe ben.
Zûma cinîyê xwu ben keyê babîyê yê. Dadî û babîye, kênê xwu ra pers kên vûn;
-Kêne m’, mêrdê ti senîn?
Kêna vûna;
-Dayê, bawo, de ma hema newe zewijîyê, ez senî bizun senîn o? Mi hema heta înke cûmîyerdîyê yi nêdîya? Normal yo însûn.
Veng şin zûmay. Zûma xo xo vûn, ez senî cûmîyerdîyê xwu înyûn mûêjn.
Vistowre ho şin vêr renc, zûma vûn;
-Ez qayîl a bîyêr ti îr ardim bikêr.
Vistowre vûn;
-Ti bîyêr hol ben.
Zûma û vistowri şîn vêr renc, reyar ra zûma di merrûn vînen. Xo xo vûn, wûllay firsend in firsend. Wûîrd merrûn kişen û ben sêr reyarî ya nûn rûe.
Helê nîmrûêj dîyena, vistûrîyê yi taşt kena hedre û dûna baldûzê yi vûna;
-Ina taşt bêrin wa biwêr, înkê gest kowt! Baldûz taşt bena. Zûma ûnîyen ci baldûz ha yena, vazd dûn şin pay xwu nûn bûeçûn merrûn ser û destûn xwu sêr sînê xwu wa gire dûn, îhna poz cûmîyerdûn dûn xwu.
Baldûz yena yi vîyerena şina, taşt nûna rûe û vendena zûmay vûna,
-Zûma bîye, nûn biwer.
Zûma şin pêser ra, yers ben û qalê xwu nîken, nêşin nûn nêwen.
Baldûz şina keye, dadîyê xwu ra vuna;
-Day, wûllay zûmay ti yers bîyo û çira yers bîyo ez nîyezûn, nûn nîwen.
Vistûrî vûna, belîya cinîyê yi nûn nîberd in rid ra yers bîyo. Ina rey cinîyê yi şawena. Zûma vînen cinîyê yi ha yena, ca d’ vazden şin hewna lingûn xwu nûn sêr bûeçûn merrûn a û poz dûn xwu, destûn xwu sêr sînê xwu wa gire dûn.
Cinî z’ yena yi vîyerena û vûna,
-Mîyerik, de bîye nûn biwer!
Zûma hendêna yers ben, şin pêser ra û qalê xwu nêken, neşin nûn nîwen.
Ya z’ şina vûna,
-Day wûllay hema ra z’ ho yers bîyayi, nûn nîwen.
Ina hew vistûrî şina. Zûma ûnîyen ci vistûrî ha yena, ca d’ vazden şin lingûn xwu nûn sêr bûeçûn merrûn a û poz dûn xwu.
Vistûrî ca d’ şik kena. Hema vêr zûmay nêrasa wa, pê qestikîn a xo peliknena asi gi ha tersena û vûna;
-Ew gûre kî kûştîye?
Zûma vûn;
– Kî kûştîye! Zavaye reş kûştîye! Zavaye reş!
Vistûrî vûna;
-Welle ti mer î!
La zûma hîn şin nişen rûe û nûn xwu wen.

 

Şîroveyî qefelîyaye yî

Scroll To Top
Pêro heqê na sîteyî ayê www.kirdki.com'ê. Na sîte pê çîynermê komputure ye azad ra virazîyaya. Seba têkilîya infokirdki@gmail.com - Web Dizayn: Yo-Ten