Xeberê Peyênî
Mucîze Ser o

Mucîze Ser o

Mamoste Mursel

    Her merdim yew mana dano hunerî. Her kes goreyê aqil û zanayîşê xo sanat mana keno. Tayê merdimî vanê huner semedê hunerî yo û gera reyna hunerî rê xizmet bikero. Tayî merdimî zî vanî huner gera semedî însanan bo û her tim xizmetê însanan de bo. Kamî yew qelfê hunerî beno wa bibo gera pêro qelfê hunerî no qeyde xizmetê însanan de bê. Gera huner, şoq bido rayîrê însanan, fehm û ferasetê însanan hera bikero.

Ez zî no fikir de ya û no fikir pawena/parêzena. Çimke gera huner yew fayde bido însanan, yew xizmetêkî însanan rê bikero. No semed ra fîlmê ke kewenî sînema ez seyr kena û ez wazena fîlman rê yew fayde bivînîme. No semed ra wexto ke yew fîlm sînema de vejîyena ez şina temaşe kena. Ra bi rê zî fîlm ser o fikir û ramanê xo ana ziwan ser.

Menga ke derbas bî, fîlmê Mahsun KIRMIZIGULî  ame bî sînema. Senî ke yeno zanayîş Mahsun hunermendo çewlîgij o. Çewlîg de ameyo dinya. Mahsun, beşê muzîkî de hunermendî kerdênî. La na çend dor a fîlmê sînema virazeno. No filmo ke teze anto, beşê sînema de fîlmê çarin o. Her fîlmê xo de wazeno yew peyam/mesaj bido şarê Tirkîya. Bi raştî fîlmê ey tayê însanan çim de weş ê, tayê însanan çim de zi neweş ê. Tay însanî vanî, Mahsun fîlmî xo de babetan bîlasebep xerc keno û zirar dano hunerî. Babetî ke zereyê fîlmê Mahsunî de yê zaf muhîm ê û gera zaf hîra bêrê fîlmkerdiş. Çimke nê babetî, ê şarî ma yê kurdan ê û eke rind nêyerî fîlmkerdiş xerc benî, vînd benî. Gera merdim nê babetan çimêko raşt binuso û hunerê xo de zaf hol bimojno ra.

Mi fîlmê Mahsunî seyr kerd. No film, sey fîlmanî bînan nîya. Kede no fîlm de zî esta. Gera merdim heqî çewî nêwero. Kaykerdoxê Mahsunî baş bî. Cayê fîlmê ey weş bî. Muzîk zî baş bi. Hetê teknîkî ra weş ameya antiş.

No filmê xo de, reyna cuya ma perdeyo sipî de mojnawo ra. Şarî ma yê dewijî estê no fîlm de. Ê dewijî ke dewanê koyan de cuyênî estê. Feqîrî û belengazîyê ê dewijan estê no fîlm de. Ê dewijî ke nêşinî wendegehî… Wendiş û nuştişê dewijan çin ê. Çimke nê dewan de wendegeh çin o. Dewlete wendegeh nêberdo nê dewanî Kurdîstanî. Wendegehê ke cuwa ver estbî ê zî bi destî hukumatan ameyê xirabkerdiş.

No fîlm de hukumat yew mamosta şaweno dewêk. Mamosta tirk o û semedî xizmetê mecburî ya yeno na dewe. Senî ke mi cor de vatbi na dewe de wendegeh çin o. No semed ra mamosta poşman beno, wazeno agêro şoro bajarê xo. Semedê agêrayîşî yeno qeza la qerarî xo bedilneno vano, ez nêşina, ez tîya de manena û nê şarî rê xizmet kena.

Hetanî tîya de yew kêmasîya ke zaf pile kerda Mahsunî. Şarê ma zaf cahîl ramojneno. Raştîya xo de nê şarî ma yê kurdî cahîl nîyê, tena nêzanî tirkî binusî û biwanî. Çimke no şar ke fîlm de derbas beno tirk nîyo, kurd o. Kurdkî qisey kenê, wanenê û nusenê. Nê şarê ma zemanê verî de medresan de wend bî, medresan de ders girewtê bî. Hem dersê olî hem zî dersê fenî girewtê bî. Medresan de ziwanê xo de perwerde kerdênî. La badê cû dewlete medreseyan qefilna, ziwanê şarê ma qedexe kerd. Tena ziwanê ma ney, her çî şarê ma qedexe kerd. Mahsun gera vernî de behsê medreseyan bikerdênî. Bivatênî, nê kurd ê û ziwanê înan zî kurdkî yo. La dewlete ziwan, çand û cuyê nê şarî qedexe kerdo. No şar medreseyan de wendênî la dewlete nê medreseyan qefilna. Nêverda şarê kurd ziwan û kulturê xo berdewam bikero. Gera hina bivatêne û hîkayeya fîlmî hina binuştênî. Bivatênî, no milet cahîl nîyo la eger nê cayan de tepîyamendene esto zî na kêmasîya dewlet a. Dewlete no milet berqestî cahîl verdaya. Nêverdaya milet xo vîye bero, biwano, binuso. Yanî ez reyna vana, eger yew cahilî esta zî na cahîlî yê dewleta Tirkîyayî ya.

Mahsunî yew xetayêka bîn zî kerda. Însanî ma yewna qeyde ramojnayo. Sereyê înan, kincanê înan zaf tepîyamende ramojnayo. Mîyanî lîş û lumer de ramojnayo. Şarê ma mîyanê nêweşî û xirabî de ramojnayo. Ti vanî qey şarî ma qet xo pak nêkeno, sereyê xo, rîyê xo, fekê xo nêşuweno. Sere û goşî înan timûtim mîyanî mîkrobî de yî. Temam, zimistan de kincî zaf danî xo ra la kincî şarê ma kan nîyê, pîs nîyê. Kinc, sere û goşî şarê ma tim pak î. Belkî şarê ma feqîr benê la mîkrop nîyê, pîs nîyê. Feqîrî cîya ya xizanî û mîkrobî cîya yê. Şarê ma yê dewijî zî xo pak girewtênî, porê xo, sere û çimanê xo, zîmbelanê xo, kincanê xo pak girewtêne. Belkî o wext de firçeyê didanan çin bî la şarê ma fek û dindanê xo zî pê mîsvak pak kerdêne. Mahsun gera no qeyde dîqet bikerdênî.   Çimke Mahsun şarê ma nas keno, Mahsun zî şarê ma ra yo. Hina aseno Mahsun, çimanî şarî xerîbî ra ewnîyayo şarê ma ra. Gera çimanî xo ra biewnîyayênî şarê ma ra. Çimke Mahsun mîyanî nê şarî re vejîyayo. O nê şarî şinasneno.

Goreyê mi gera tenê dîqet bikerdêne. Nîyetêko xirab ra nêkerdo, belkî vato wa însanî, pê nê fîlmî bihuyî la însanî kê miletê kurd nasnêkero ma çewt şinasneno, ma mîyanî pîsî û mîkrobî de xeyal keno. No zî beno semedî şarî ma ra xuykerdişî.

Ney Mahsun, no tewir nêbi. Hem to rê nêbi hem zî ma rê nêbi. Filmê to zaf weş a çew nêeşkeno înkar bikero la to wina şarî ma rê zaf eyb kerd.

mucize2

Şîroveyî qefelîyaye yî

Scroll To Top
Pêro heqê na sîteyî ayê www.kirdki.com'ê. Na sîte pê çîynermê komputure ye azad ra virazîyaya. Seba têkilîya infokirdki@gmail.com - Web Dizayn: Yo-Ten