Xeberê Peyênî
ŞÎRETÊ BEDÎUZZEMAN SEÎDÊ KURDÎ

ŞÎRETÊ BEDÎUZZEMAN SEÎDÊ KURDÎ

Ey MilletêKurd!*

Îttîfaq di qewet, îttîhad di heyat, birayey di se’adet, hukûmat di selamet esto.

Hin bikerî îttîhad û şerîtê muhabbetî pêt bigêrî ki wa şima zî bela ra bixelisno.

Rind goşê xu bidî, ez goşi ma rê çîyêk vaja. Şima bizanî ki hîrê cewherê ma estî, hifzê xu ma ra wazenî:

Yew îslamîyet o, ki hezar-hezar guîna şehîdan vayeyê (vaya) ey daya,

Ê dîyinî însanîyet o, lazim o ki ma xu çimê şarî di pê xizmeto aqlî, ciwanmêrey û însanetey xu nîşanê înan bidî.

Ê hîrênî millîyetê ma yo, ki mezîyet dayo ma, verênê ma ki bi holeya xu weşî. Ma karê xu reyra, hifzê milleta xu [kerdiş] reyra, ruhê înan tirba înan di şad bikerî.

Nînan ra dima hîrê dişmenî ma estî, ki ma kenî xirab (ma pê înan xirab benî):

Yew tira feqîrey a. Çewres hezar hemalê Istanbolî delîlê naye yo.

Ê dîyinî cahaletey/cahîley û nêwendiş o, delîlê ey no yo ki mîyanê ma di hezaran ra yew, nêşno/nêeşkeno rojname biwano.

Ê hîrênî dişmeney û îxtîlaf o, ki no ‘edawet qewetê ma keno vîndî û ma keno musteheqê terbîye, û hukûmat zî bêînsafîya xu ra zilm bi ma keno.

Eke şima nînan eşnawitî, bizanê çareyê ma no yo ki; ma[ganî] hîrê şimşêrê elmasan bigêrî destê xu, ta ki ma heme hîrê cewheranê xu, xu dest ra nêvejî, heme hîrê dişmenanê xu zî xu sera wedarî.

Şimşero ewil tehsîl û wendiş o.

O dîyinî ttîfaq û muhabbet o millî yo.

O hîrên însan bixu, gureyê xu biko û sey sefîlan qudretê şarî ra hêvî nêkero û paşta xu nêdo înan.

Wesîyeto peyên:

Wendiş, wendiş, wendiş.

Destêyewbînangirotiş, destêyewbînangirotiş, destêyewbînangirotiş.

Seîdê Kurdî

* Bedîuzzeman, seba cahîley ra xelisnayîşê kurdan û heme milletanê bisilmanan û seba zanayebîyayîşê înan gelek cehd kerdo û epey meqaleyê tirkî û kirdaskî nuştî, înan ra yew rojnameyê “Kürt Teavün ve Terakki Gazetesi” di 1908 de weşanîyayo. Ma na meqaleya kirdaskî kitabê “İçtimaî Dersler Rîpel; 509 Weşanên Zehra “ ra girot û açarna kirdkî/zazakî. (Açarnayox: Serdar Bedirxan)

Şîroveyî qefelîyaye yî

Scroll To Top
Pêro heqê na sîteyî ayê www.kirdki.com'ê. Na sîte pê çîynermê komputure ye azad ra virazîyaya. Seba têkilîya infokirdki@gmail.com - Web Dizayn: Yo-Ten