Xeberê Peyênî
Extîyar, hel esta lazim bon!

Extîyar, hel esta lazim bon!

Vatox: Mehmet Koç (Siwûn)

Dewêk de cûnû(cîwanan) vato, ma în extîyarûn xwi mîyûn ra vejên. Pîyorên xwi mîyûn ra vêt. Bêrd cayêk sey Hemumûn (nahîyeyêka Çewlîgî). Dew id pîyor cûn(cîwanî) mênd.

Yow mufrîyeze yon. Qumandan yin ser d’ unyon unyon, çê êxtîyar tede çin î. Persen vûn, êxtîyar şima çin îk?

Vûn, êst. Vun, hê ça d’? Vûn, ma yin xwi mîyûn ra vêt. Ma pîyorûn kêrd aya dew. Pîyorê yin hê uja d’.

Qumandan agêren yin ra vûn, ez yo çî şima ra vûna. Eger şima vet, şima sarê xwi qêdnên. Eg’ şima nêvet ez şima pîyorûn kişena. Vûnî, çina w’? Vûn, şima yo resne qum ra virazên. (De qum ra çirê resne virazyo!) Çarnên, zivirnên yo rahar tira nîvînên. Vûn, ma hêw şui extîyarûn xwi het. Dê ay vun se?

Şîn hêt extîyarûn. Extîyarî vûnî, çina w’? Vûn, hel mesela îna w’.  Extîyarî vûn, şîyêrîn tira vajîn; Ma çerey resne qum ra nêdîyo. Ti bîyar ma r’ ihndêk serê yi viraz. Uja ra pê ma virazên. Sêr sibê ûmê. Vun, şima se kerd? Vûnî, qumandanê ma, ma çerey resnew’ qum ra nêdîyo. Ti îhndêk ca serê yi ma r’ viraz. Uja ra pê ma hîn virazên.

Qumandan vûn, in aqil kum do(dayo) şima? Vunî, willay ay extîyarûn ma ma r’ îna vat.

Qumandan vûn, de lez! Şima hîn şîn ay extîyarûn an îtya. Nîyu ez têk şima birnena. La yin ra nibên şima ina qal vatîn! Bo(Biewnî) extîyarûn şima qêdnê.

Bo, o qeyde extîyar, hel esta lazim bon.

 

Şîroveyî qefelîyaye yî

Scroll To Top
Pêro heqê na sîteyî ayê www.kirdki.com'ê. Na sîte pê çîynermê komputure ye azad ra virazîyaya. Seba têkilîya infokirdki@gmail.com - Web Dizayn: Yo-Ten