Xeberê Peyênî
Bedîûzzeman Seîdê Kurdî Û Çewlîgijî

Bedîûzzeman Seîdê Kurdî Û Çewlîgijî

BEDÎÛZZEMAN SEÎDÊ KURDÎ Û ÇEWLÎGIJÎ

Bediuzzaman1

N. CELALÎ

Tarîhê 1925 semedê ma Çewlîgijan yew mîlad o. Mîyanê şarê ma de bi cîya cîya nameyan yeno ifade kerdiş. Mavaji “meseleyê şex seîd”, “meseleyê şexun”, “serrê sare wedartişî” û ” meseleyê ma û Kemalî”, înan ra çend hebî yê. Helbet na mesela dima zaf hedîseyê giran ameyî meydan(qewimîyayî). Îdam, kiştiş, veşnayîş û sirgun nê serran de çîyê ke barê ma kewte bî .

            Bi hezaran kesî sirgun ro awayê Tirkîya bibî. Tayî Çewlîgijî hetê Isparta, Burdurî ya sirgun benê. Ê ke sirgun bi nê bajaran bî zafê şarê Verardî yê. Verard yew mintiqa ya û merkezê Çewlîgi ra nêzdî ya. Pîyorê dewê na mintiqa girêdayeyê Çewlîgî yê. Yewna xuxusîyetê na mintiqa gowend a. Şarê na mintiqa gowend ra zaf heskeno û zaf weş zî gowend kay keno. Na mintiqa ra zaf gowendkerê vengdayê vejîyayê.

Her çend şî sirgun la gowendê xo ra nêvîyerênê. Ge ge def û zirna nanê ro û gowendê xo kaykenê. Helbet sirgun de yew kar û gure çîn o û zertengî zî zor dana ci. Ê zî bi gowend xo kenê rehat. Vengê yin, def û zirnayê yin heme cayan ra yeno eşnawitiş.

Eynî wexte de Bedîuzzeman Seîdî Kurdî zî eynî mesele ra Wan ra înzîva ra veto û sirgun bi Burdur kerdo. Bedîuzzeman alîmeko pîl, saleh û muteqî yo. Rojê yi bi wendiş, îbadet û zîkîr vîyereno. Helbet semedê no qeyde yew cuye zî bêvengî û sukunet lazim o. Inê ra zî ge ge talebanê xo geno û şino koyan. Semedo ke koyî hîna bêveng î.

Yew roj reyna Çewlîgijî def û zirna nanê ro û gowend genê.  Xora gowendkerî wexto ke def û zirna cenîya xo ra vîyerenê kewenê trans. Qirî vîrîyê yin heme ca gena û şarê o memlekêtî ser o yenê peser. Helbet vengê verardijan û def û zirna heta keyeyê  Bedîuzzeman Seîdî Kurdî şino. Tayî talebeyê yi qerqîlîyenê û vanê Ustad beno rehetsiz. Şînî verî Ustadî, vanê:

-Ustadim eke ti benê rehetsiz ma şu meverdi def û zirna bicenî.

Bedîuzzeman Seîdî Kurdî talebeyanê xo ra vano:

-Nê merdimî semedê yew dewaya pîl sirgun bî. Ganî sereyê yin tim berz bo. Gani milê yin verşîyaye nêbo. Inê ra gowend semedê yin muhîm a. Wa gowendê xo bikirî. Esla şima tiye nêdanî.

 

Şîroveyî qefelîyaye yî

Scroll To Top
Pêro heqê na sîteyî ayê www.kirdki.com'ê. Na sîte pê çîynermê komputure ye azad ra virazîyaya. Seba têkilîya infokirdki@gmail.com - Web Dizayn: Yo-Ten