Xeberê Peyênî
SEBR

SEBR

Îsmet Bor

Merdimêk zaf qayîl o wayîrê kişf û keramate bo. La nêzano merdim senî beno wayîrê kişf û keramate. Şino yew zanayî ra pers keno vano, ya hewlê Homayî! Ti mi ra vajî, gelo ez senî bena wayîrê kişf û keramate?

Merdimo zanaye vano: No kar gûre, gûreyê to nîyo. Xo rê şo keyeyê xo de ronişe!

Merdim keno rik vano: Nê, ez wayîrê kişf û keramate mebî, ez aqil dana têmîyon ro kewena koyan. Gera ti mi ra vajî.

Merdimo zanayox vano; temom ez do to ra vajî.

Ti gera şîyerî yew cayo zaf filtaxe de tikûtena bimanî. Çowras rojî gera ti kesî de qalî mekirî. Şewe û roje bivendî Homayî û dua bikerî. Çowras rojî gera ti her roje tena yew çilka awe û yew zeytune biweri. Û çîyo tewr muhîm zî; se beno wa bibo, gera ti cayê xo ra ne bileqî ne zî cayê xo biteriknî! Eke ti cayê xo ra warzî her çî betal beno.

Merdim şino, tay awe û çowras hebê zeytûne geno keweno yew camî, beran û penceran xo seri kefilneno.

Her roje yew çilka awe şimeno û yew zeytunê xo weno. Şewe û roje nêvindeno vendeno Homayî.

Hîris û new rojî vîyarenî, şewa çowrasin a, merdim hend vîneno eke bonistinê camî ra yew distarê arêyî ha yew muy a beste û serê sereyê ey a daliqnaye ya. Merdim senî ke distarê muy a beste vîneno ganê xo rê keweno têmîyan herinda xo ra wuşt erzîyeno.

Şîroveyî qefelîyaye yî

Scroll To Top
Pêro heqê na sîteyî ayê www.kirdki.com'ê. Na sîte pê çîynermê komputure ye azad ra virazîyaya. Seba têkilîya infokirdki@gmail.com - Web Dizayn: Yo-Ten