Xeberê Peyênî
Dêza û Lên

Dêza û Lên

Arêkerdox: Îsmet BOR

Yow rûej lên dêza ra vûn: – Dêza wakê, bîye ez û ti ma xwi îr şîyer seyahat?
Dêza vûna: – Nê, nê bira, Homa tui ra razî b´. Ez û seyahat?

Lên vûn: Waka dêza, dê biûn cîrûnê xwi ra? Tui ra niêsen sêr inî adirgûnîya se bîya? Şew û rûej adir ho bin a, her cayê aye bîyo sîya bîyo sey tenî. Nîyû ti qayîl a ti îz sey cîrûnê xwi sêr inî adirgûnîya eciz îb timûtim bivêş.

legen

Dêza vûna: Ez nivêşen bira; ez herr ra wa. Çend adir mi bin d‘ bo, ez hend            bena mazbût. Ez sêr în adirgûnîya zaf bena kêfweş. Sêr adirgûnîya cay mi              mazbût o. Ez îtya ra bîyêr war eg‘ ez hin yow pel a z´ kur ez ben parçe parçe.        Ti pê howl zûn hin yo xeta w´ qijqalek bena peyinê mi, mila çow hûrd hemi          ariye d´. Tui r´ hewa weş, her cay ti asin ra w´; ti kerra r´ îz gîn towê tui                nîben. La ez û cîrûnê xwi ma herr ra yê, ma way cê.
Lên vûn: – Ez tui pawen, ez nîverden towe tui b´. Hin yow cê çîdo(çîyêdo) sert bîyor sêr reyar ma ez ca d‘ kûwen vernîyê tui nîverden towê tui b´.
In vatê lên kûwen dêza sare û pîya kûwen reyar.
Hama hîrye gûm nêeşt wûird îz leyr bên. Dêza ginena lên ro, bena zîv-zîv.

 

 

 

Şîroveyî qefelîyaye yî

Scroll To Top
Pêro heqê na sîteyî ayê www.kirdki.com'ê. Na sîte pê çîynermê komputure ye azad ra virazîyaya. Seba têkilîya infokirdki@gmail.com - Web Dizayn: Yo-Ten