Xeberê Peyênî
Şeytûn o Palwij

Şeytûn o Palwij


Osman Harisoğlu

Yow ruej yan, Şeytûn hêt dewûn Pali ya şin. Vînan, mîyûn yo yegay id yow merdim ho cit ken.

Şin ver o vûn:  Merheba, ti hê xû r’ se kênî?

Palwij:  Ez sekî, ez a cit ken.

Şeytûn: Ti hê çi rûmên?

– Ez xelli rûmen.

– Hol hol! Ez ha xû r’ gêren yo wertax, eg ti qayîl, ez ben wertax tû.

– Tamûm. Eg ti qayîl, biye ma wertax ib.

Welhasil Palwij o Şeytûn xelli ser bên wertax.

Wext çînayîş yan, Palwij Şeytûn ra vûn: Ma xelli çînên, nehûn yin o simêr yin ma rueşên, perû z’ ma kên dijê.

Şeytûn xû r’ xû d’ xîyali kiyan o vûn ez în sênî bixapîn?

Şeytûn: Ma otîr mek’, wa yo sêr yê bîr, yo zî bin bîr.

Palwij: Tamûm, ti xû r’ kûm het gênî.

Şeytûn xîyali ken, vûn gîl xellî hol bî pîl, nehê zî zaf pa çîn î, vûn: ez xû r’ bîn yi gen.

Palwij: Tamûm.

Xellê xû çînên, dûn patos ir, simer Şeytûn gen, sarû z’ Palwij gen. Palwij xellê xû ban rueşan, perûn xû gen. Şeytûn îz simêr xû yega d’ verdan vûn ez şiyêr yo merdîm vîn, in simêr xû bîd ci. Wi şin, bad ya, yo varûn girûn varan, o simêr yi piyor ban hî o hîn nieşkan birueş. Zerê yi vêşan, vûn ez sek’ ez gûrê în palwîj bîd ci. Wisar dîyan Şeytûn hûnê şin vêr palwîj o vûn: Ti emser çi rûmên?

Palwij: Ez pîyûnz nûn rû.

Şeytûn: Ti mi kên wertax?

Palwij: Eg ti qayîl, xû ra ez qayîl a.

Ruej yan, gîl pîyûnz nizdê yo metrî ban derg.

Şeytûn çîm bên zelal o şin vêr palwîj o vûn: Par bin mi guryet ib, tû îz lewi guryet ib, ina ser ez lewi gen, ti zî bîn yi bî.

Palwij: Tamûm.

Pîyûnz çînên, gilû Şeytûn gen, bîn yin Palwij gen. Palwij pîyûnz xû vîjnan o ban rueşan, perûn xû zî erzan xû ciyew. Şeytûn zî gûrê keyf yi nîyû. Vûn ina hew mi wi xapit. Rueja bîn mûnan gîl piyûnz, piyor pilisyo. Ay gilûn pilisyayû vînan, ban gej. Vûn ina hew zî nîya hendê yodê mi.

Ruej yan, Şeytûn o Palwij kuwên cehdî ser. Cehdê yin zî zaf derg. Pîya xêlyêk şîn, Şeytûn vûn bira îna niyeban. Hem ti hê qefilyên hem ez. Eg ti qayîl ma şîn yo bînû paşt, otir ma zaf nêqefilyen îz. Palwij vûn tamûm la ma sênî dor gênî. Şeytûn vûn, yo şin ay bîn paşt, çi diyer ig wi zûn, xû r’ vûn, çi mahal diyerê yi qedîya, yan wuar, aw bîn vêjyan paşt. Palwij vûn tamûm la hêvêr kûm şin kûm paşt. Şeytûn vûn eg ti toyi nêvûn, ez qayîl a hêvêr vêj tû paşt. Palwij vûn toyi nêban, wa dora vêrîn ayê tû b’.

Şeytûn ban şa, vêjiyan paştê Palwîj o çi diyer ig zûn vûn. Yo vûn, di vûn hîri, çahar, pûnc, hend vînan hîn ço diyer yi vîr nêna. Xû r’ xû d’ vûn toyi nêban, in dewij ça ra zûn diyerû vaj, yo vûn di vûn qedîyên, hûnê ez vêjyên yi paşt.

Şeytûn paşt ra yan wuar, Palwij vêjyan Şeytûn paşt. Destpêkerdîş diyer ken o vûn DE LÊ LÊ DE LÊLÊ DE LÊLÊ… Îna otir, yo saat vîyerena, di saat vîyerên Palwij hama ra zî ho vûn DE LÊLÊ DE LÊLÊ DE LÊLÊ. Şeytûn hîn daymîş nêban vûn qirbû ina çi cis diyer a sêrsiway ra ti hê vûn DE LÊLÊ DE LÊLÊ DE LÊLÊ. Palwij vûn, qirbû ina hama LÊLÊ wa, hama LOLO zî ha mêndî.

 

 

Şîroveyî qefelîyaye yî

Scroll To Top
Pêro heqê na sîteyî ayê www.kirdki.com'ê. Na sîte pê çîynermê komputure ye azad ra virazîyaya. Seba têkilîya infokirdki@gmail.com - Web Dizayn: Yo-Ten