Xeberê Peyênî
Çewlîg ra Hîre Meseleyî

Çewlîg ra Hîre Meseleyî

bingol_eski

FAYDEY TİRKÎ ZÛNAYÎŞÎ

 

Yo dewî d’ di merdimî benî Ehm û Meh. Vûnî ma şîn bajar. Cehdi ra Meh Ehmî ra vûnû: “-Eskerîye ûme vêr tu se ti tirkî qalî mek, ez qalî kena!.”

Vûnî, eskerî yênî cehdê yin birnên vûnî: “Biz bîr qaçax arîyoruz gordun mu? ( Ma hê gêrên yew qaçaxî, to çê dîyo?)”

Vûnî, Ehm qal nîkenu. Meh ra persênî. Meh tirkî, kirdkî kenu têmîyun. Esker yew dun piri, şinu. Vûnî, Meh wirzenû vûnû: “- Ero Ehmo! Înûn gera ti bikiştên(bikuwenî) qey ez kişta (kuwaya). Ehm vûn: “-Willê ti tirkî zûnî, ayê ra!”

 

ŞER’ATÎ HESÎ MEHMEDÎ

 

Dewa cêrîn d’ yew mesela bena. Di tên vûnî ma şîn şer’at. Yew dewij vûno şêrîn verî Şex Şêrîf û Şex Şêrîf îz ho Matun id. Vûnî, şinî verî Şex Şêrîf.

Şex Şêrîf vûn: “- İna mesela in qeydi, in qeydi ya.”

O yew benu mexdur û vûn: “- Willay ez inê qebul niken.”

Vûnî, Şex Şêrîf vûn: “-Dewa cêrîn id yow Hesî Mehmêd estu, şêrîn verî yi wa wi şima r’ şer’at bikiru.”

Û şinî verî Hesî Mehmêdî. Hesî Mehmêd ra vûnî: “-Hel mesela in qeydi ya.”

Vûnî: “- Ma şî Şex Şêrîf ma r’ şer’at ko(kerd). Mi qebul niko!”. Vûn vat şêrî verî Hesî Mehmêdî. Vûnî Hes Mehmêd vat: “-Ina hel (inkê) Şex Şêrîf şer’at kerd şima qebul niko?” Vûn: “- Mi qebul niko.” O mehel Hesî Mehmêd dê piri.

Vûn vat: “-Şerat yi va se, aw o. İna z’ bîya qal.  Ti şer’atî Şex Şerîf qebul niken se, ti şeratî Hes Mehmêd qebul kenî.”

 

TUŞKÎ HESÎ WİLAŞÎ

 

Hejî (babîyê mi) va û ma zê yi nêkerd.

Mi dî va: “-Meselê şima bîya mesley Hes Wilaşî.”

Mi va: “-Hes Wilaşî kum o?”

Va: “-Hes Wilaşî Hezerûn ra wo.”

Ê la mi va: “- se bîyo? “

Vatîn, tuşkî berdîb kue. Cinawir ver ra kotib mîyun. Yew tuşkî yi berd. Vatîn, pêra nîya cinawîr dima nêeşkîya tuşkî fek ra veju. Vatîn îna karmizik bib, durî  vindert va:

“- Ti şu, şu! İn xuy tu xura hol nîyo, siwa ez yûnê tuşkî kena herind.”

 

Şîroveyî qefelîyaye yî

Scroll To Top
Pêro heqê na sîteyî ayê www.kirdki.com'ê. Na sîte pê çîynermê komputure ye azad ra virazîyaya. Seba têkilîya infokirdki@gmail.com - Web Dizayn: Yo-Ten
статьи о ремонте http://visacon.ru/