Xeberê Peyênî
M. Mirzûnî Ra Çend Şîîrî

M. Mirzûnî Ra Çend Şîîrî

soyut

M. Mîrzûnî

Welat marad çi heta?

Gijik bi sipîwo vorin

Wikê welat çi heta w’

Sarê mi bîyû horin

Bikê marad çi heta

Aw do ra hetî aw a

Têyr bî ra hetî la wa

Ina çi felek a zuwa wa

Wikê ti ha çi heta

Mîrçik bîya berz ezmîn

Mi ra dûr şîyû biye texmîn

Mi werda luelê gezmîn

Kezeb day ha çi heta

Bira dezza day û way

Derd û kulî pîyorey mi ra y’

Bî xirab buêyê haway’

Buêyê gul ha çi heta

Gijik bi sipîwo vorin

Wikê welat çi heta w’

Sarê mi bîyû horin

Bikê marad çi heta

Dezay mino ti senîn î?

Serrî umê serrî vîyertî

Biray mino mi tî nidî

Lajî apî mi lajî varûn î

De mi ra vaj ti senîn î

Darê valyer tu pawena

Vilê sayer tu wazena

Daykê mi ha werri ûna

Delal mino ti senîn î

Vîzyêr û êr şew û siba

Ristim ristim darê Tûba

Bîyû kuhun adîr sûba

Kekî mino ti senîn î

Ni yo ûmnûn di zimistûn

Bîyû wişk kuêk yi di zergûn

Lajî apî tu ho deyrûn vûn

Umbaz mino ti senîn î

Çi sêr ûmê çi sêr vîyertî

Biray mino mi ti nidî

Lajî apî mi lajî varûn î

Dezzay mino ti senîn î

Ûncen ûncen ez in dêrd ver mireni

Ti hes kênî Elî ra dêst xû bûnc mi ra

Rîyerî Elî ser ez gûnî xû dûni

Ti hes kên Elî ra dest xû bûnc mi ra

Mehemmedo Mîrzûnîyem yar mirî vûna

Hilikar di çirêy aşitî bena

Ya melhem nidû eg birîn wirzena

Ti hes kên Elî ra dest xû bûnc mi ra

Şîroveyî qefelîyaye yî

Scroll To Top
Pêro heqê na sîteyî ayê www.kirdki.com'ê. Na sîte pê çîynermê komputure ye azad ra virazîyaya. Seba têkilîya infokirdki@gmail.com - Web Dizayn: Yo-Ten