Xeberê Peyênî
Kirdkîya Zirav

Kirdkîya Zirav

anadil1

Îsmet Bor

             Mi yew prensîbê mi esto; ez keyeyê xo de bê kirdkî sewbîna ziwan qijanê xo de qisey nêkena. Kam beno wa bibo, eke ame keyeyê mi gereka no prensîbê mi qebul bikero û o zî hem keyeyê mi de hem qijanê mi de bi kirdkî qisey bikero.

Hema wexto ke kênaya min a pîle qij bî, mi tede kirdkî qisey kerdîn. Pêro taxa ma heta şan vajîyên mi ra vatên; ti qey wina kenî, ziwanê wuke gineno têmîyan ro, bena lal ûsn.  Mi gereka her kesî de mucadele bikerdên, dadîya mi û cinîye min zî pa. La înan kerd înad(rik) mi kerd înad, mi kênaya xo bi ziwanê dayika kerd pîl û mi qijê xo yê bîn zî eynî bi no prensîp kerdî pîl. Ewro pêro qijê mi hem ziwanê maya xo hem zî di hîrê ziwananê xerîban zanê. Mesela kênaya min a pîle, almankî, îngîlîzkî, latînkî û yûnankîya verên, hem tirkî û bineyke zi franskî zana. Ez şima ra vaje hîkmetê no gureyî çi ya? Çunkî; kênaya mi kirdkî zana norid ra nê ziwanan zî asan musaya, çunkî mantiqeyê nê ziwanan û kirdkî seypê yo. Ez ê kî keye xo de tirkî qisey kenî êyin zî şinasnena, yew ziwano tek nêeşkenî raşt qisey bikerî. Ez fîlolog(ziwanzan) nîya, la ez tecruban ra qisey kena. Mevajên, kirdkî pere nêkena. Kirdkî zaf pere kena. Qeydeyo ke mi va; kirdkî û nê ziwanê ke bîyê ziwanê dinya, bi înan tîcaret beno, bi înan edebîyat beno, şano beno ûsn. Mantiqê înan seypê yê.  Wexto ke qijê şima ziwanê maya xo bizanî, musayîşê nê ziwanan de qet yew zorî nêancenî.

Heto bîn ra kirdkî zaf fonetîk a. Balê zaf însanan ancena xo ser. Ez û qijê xo ma her ca de beynatê xo de kirdkî qisey kenî. Tramvay bena, berî hukmatî beno, dikan beno, kam ca beno wa bibo ma beynatê xo de kirdkî qisey kenî. Ez vajî se rey, şima vajên hezar rey milet ma ra pers kerdo vat; no kam yew ziwan o şima qisey kenî? No çi ziwano weş o.

Yew rey ma hê tramvay de ronişte û beynatê xo de kirdkî qisey kenî. Yew cinîya da pancas serrî ha vernîye ma de ronîştî. Maxeylêk ca pîya şî, mi dî cinîyek xo ya pey gêra a û va; şima kamî yew milet ra yê? Mi va; ma kurd ê? Va; la no kamî yew ziwan o şima qisey kenî? Mi va; zaravaye kurdî kirdkî ya. Va; hella, hella.Ez hem erebkî hem zî franskî zana, la no ziwan hem erebkî ra hem zî franskî ra hîna weş o. Cinîyek Cezayîr ra bî.

Wayîre ziwanê xo bivejîn. Ziwanê şima zaf erjîyaye yo. Yew peşnîyazê mi şima rê esto; qijanê xo her roje yew çekuya kirdkî bimusnên. Wina şima yew gureyo zaf xeyrên zî kenî, qatê Homay de dereceya şima zî bena berz. Senî ke şima yew dara merdî kenî zergûn eynî o tewir şima no ziwano delal û zirav zî kenî zergûn. Şima hem xo ra hem der dorê xo ra hîna zaf heskenî, çunkî şima roj bi roj vînenê ke senî dara şima ha bena zergûn û fêkîyan dana. De hayde dest pê bikerîn. Ez şima rê serfirazî wazena.

Şîroveyî qefelîyaye yî

Scroll To Top
Pêro heqê na sîteyî ayê www.kirdki.com'ê. Na sîte pê çîynermê komputure ye azad ra virazîyaya. Seba têkilîya infokirdki@gmail.com - Web Dizayn: Yo-Ten