Xeberê Peyênî
Meşkê Sêr Awki: Kirdkî

Meşkê Sêr Awki: Kirdkî

kalem

 Îsmet BOR

Kam kuweno tengi lefîyen cê çî ya. Rey-rey nêzanî eceba o çîyo ki înan xo lefinayo pa, o hîna erjîyaye yo yan o çîyo ki înan kerdo qurban û hê fetisnenî.

Newe yew moda bîyo ra, na rey qurban kirdkî (zazakî) ya. Ez nêzana çira wina kenê.

Kirdkî rûmetê ma ya tewr erjîyaye ya. Wina mekerên. Eyb o. Bişarmeyen.

Mi verî verikan nameyê “zazatîye” serra 1992 de eşnawit. Yew embazê min o zaf erjîyaye bi, rojêk ame û va, ti zanî, zazayî kurd nîyê. Mi va, na kamca ra vejîya? Ê va, yew apê mi ho Anqara di yo, burokrat o, ê vat. Mi va, ê zaf baş o, apê to burokratê tirkan o, û ma zî vateyê ê kenî? Mi wina zaf goş pa nekuwa.

Ma ameyî serra 1993, Çewlîg de yew haydirme vejîya va, filan kes partî ra bîyo cîya vano, “zazayî kurd nîyê, in rid ra zerê partî de ca înan nêdanî û tehdayî înan bena”. No merdimo ki remabi, Almanya de bîn tesîrê almananan de yew kitab nuşt, zerê a serre de hukmatî tirkan 600 hebê kitabî inî bêpere Çewlîg de vila kerdî. Umûmî ser kerdên vila, dayên welatparêzan. Eynî serre propagandaya inî gureyî bî zêde.

Embazêkî mi estbi, ez bawer kena nika serokê baroyê Çewlîgî yo. Rojêk ame va, ti zanî, hukmat ho zaf weş xebitîyeno. Pîyê mi rê û sobîna merdimanê wiharê nufûzî rê Anqara ra mektubî şawitê, vanê, “şima kurd nîye, şima zaza yê”. Serra 2002 de yewna kom partî ra rema, va, “ma zazaîstan nanî ro.” Inî bajnê poşman bî, înkê hewna bîye kurdperwer.

Tay-tayî vanî, şima dişmenê çekuye zaza yê. E, ez dişmenê na çeku ya. Ez na çekuye ra nefret kena. Şima zanî çira? Çunkî ez bi xo şahidê na planê dewlet a. Ez zana na yew projeya dewlet a. Serra 1993 de dewlete ez girewta bîn çîm. Polîsan ma ra vatên, “O… çocukları, siz Kürt değilsiniz, Zazasınız. Niye Zaza partisi kurmuyorsunuz? Size yardımcı da oluruz…” Yanî kam eşkeno ke mi ra vajo, ney, na projeya dewlete nîya?

Nika zî kam qayîl o yew îhale bigîr, vano, ez zaza ya. Kam qayîl o berî hukmatî de gure kûro vano, ez zaza ya. Kam qayîl o çimê dişmenî kûro, vano, ez zaza ya. Nehl şîyer şima. Şima her çî veto rotiş. Ne wijdan ne zî dîn şima esto. Şima veyşanî de bimirî, axê şima yew piranî nanî bo.

Hîn bes! Her çî yew sînorê xo esto!

Ma bi in ziwanî waştîya xo ra hes kerdo. Ma vato, ez to ra hes kena, ez to sînena, ez semedê to ya mirena…

Ma bi in ziwanî maya xo rê, pîyê xo rê hurmet kerdo. Ma vato, maya mi, ti meleket a, pîyê mi, ser ra Homa bin de ti…

Ma bi in ziwanî qijanê xo ra hes kerdo. Ma vato, lawe mi, kêna mi cîgerê mi, ez qirbun ti…

Ma bi in ziwanî meymanê xo rê berî xo akerdo. Ma vato, xeyr ameyî, sarî çiman ser ameyî…

Ma bi in ziwanî cîranê xo de cîrantî kerda. Ma vato, keye mi keyeyê to yo, heqê to heqê Homa yo…

Ma bi in ziwanî ruhê pîrikanê xo rê duayî kerdî. Ma vato, cayê şima cenet bo, şima embazê pêxemberan bî…

Ma bi in ziwanî dejê xo ardo ziwanî ser. Ma vato, adir kewto cîgerê mi qijneno, zerrê mi veyşena, mezgê mi girîyeno…

Ma bi in ziwanî zewtî dayî dişmenanê xo û zaliman ro. Ma vato, tafil dûmon to ri gino, keyê to biveyşo…

Ma bi in ziwanî nengî çînayî hela gi ma yers bîye. Ma vato, laj kutîk, kêne herî…

Ma bi in ziwanî tebîetê xo ra hes kerdo. Ma vato, Ez qurbanê Homayî ti daya, ez to ra ameya, ez reyna şina pîzeyê to…

Ma bi in ziwanî tarîxê xo nuşto. Ma vato, ma fîlan wext ra, fîlan ca ra ameyî, pîr û pîrkalî ma nê yê…

Ma bi in ziwanî kulturê xo ra hes kerdo û nuşto. Ma vato, oxîşek, emir dergek, unvarûn verek, vistûrî kergek, vistowre dîkek…

Ma bi in ziwanî cit kerda. Ma gayê xo ra vato, mi nêmeyê reyar di meverdi, na xete şo seri ez argûd keno to ver di…

Ma bi in ziwanî …

Ma bi in ziwanî …

Yanî şima vînenî, ma her çîyê xo bi in ziwanî kenî.

Ziwanê ma her çîyê ma yo.

Ziwanê ma qurbanê her çî mekîrên.

Her çîyê xo biroşên, la ziwanê xo, milet û milîyetê xo meroşîyen!

Şîroveyî qefelîyaye yî

Scroll To Top
Pêro heqê na sîteyî ayê www.kirdki.com'ê. Na sîte pê çîynermê komputure ye azad ra virazîyaya. Seba têkilîya infokirdki@gmail.com - Web Dizayn: Yo-Ten