Xeberê Peyênî
Hîri Lawikê Rençber Ezîzî…

Hîri Lawikê Rençber Ezîzî…

Amadekar: Wisif Zozanî

 

EZO BIRA

RENCBER EZÎZ

 

Ezo bira Ezo bira

Çirê nêşîn ti ma vîr a

Ezo bira Ezo bira

 

Wexti g’ bira tûi da ra wo

Tûi qê ma ra çî nîevawo

Ti nimtîk şî Almanyawo

Ezo bira Ezo bira

Çirê nêşîn ti ma vîr a

 

Ayê şar şîn Alamûnî

Gêrên awo hûnê yênî

Ezo bira ti qê niênî

Ezo bira Ezo bira

Ti yo hew şî ti hîn niênî

Ezo bira Ezo bira

 

Piyorê dînya r’ bant de kîono

Wayûn xwi, xwi vîr a kîono

Ma niezûn Ez ho se keno

Ezo bira Ezo bira

 

Wexti g’ tîrûn yena Mûişi

Ezo bira tî z’ cinişi

Bîê Çolîg id ma het rûişi

Ezo bira Ezo bira

Çolîg id vind ma het rûişi

Ezo bira Ezo bira

 

 

 

 

 

WÊ EZO WÊ EZÎZO

RENCBER EZÎZ

 

Wê Ezo wê Ezîzo

Nîe pîs o nîe têmîz o

Şar ûmnûn o tûi payîz o

Wê Ezo wê Ezîzo

Nîe pîs o nîe têmîz o

 

Bûn Hej Fîlît qilo berz o

Baxçê babîyê Ez pîyor rez o

Ti hê şînî biyeri lezo

Wê Ezo wê Ezîzo

Nîe pîs o nîe têmîz o

Wê Ezo wê Ezîzo

Şar ûmnûn o tûi payîz o

 

El o Hes şiêr Îstûmbuelo

Ez mi bîr o bîyar Bînguelo

Mi cî r’ tûî kê zerê selo

Wê Ezo wê Ezîzo

Nîe pîs o nîe têmîz o

 

Ez kîon dehbê sîyasêtî

Nûmê Ez mi kot hûikmatî

Vûn Ez remo şiyû bîn xêtî

Wê Ezo wê Ezîzo

Şar ûmnûn o tûi payîz o

Wê Ezo wê Ezîzo

Nîe pîs o nîe têmîz o

 

Ez mi şiyû kot xêrîbîyo

Nîe dadî ya nîe buabî yo

Pûnc şeş sêr yo ma nêdîyo

Wê Ezo wê Ezîzo

Nîe pîs o nîe têmîz o

 

Ez nîe ruec o nîe riaşûn

Ruej yo mirdo yo vêşûn o

Kumca g’ siwa w’ ûja şûn o

Wê Ezo wê Ezîzo

Nîe pîs o nîe têmîz o

 

Miletê ma miletê ma

Dînya d’ yo darê ma çîn ya

Ez bi serdwird semêd şima

Wê Ezo wê Ezîzo

Nîe pîs o nîe têmîz o

 

Yo raşta vaj des zûîr kîono

Şar fesad o şar şêtûn o

Ez yo babîyê Ez cîye kîono

Wê Ezo wê Ezîzo

Nîe pîs o nîe têmîz o

 

Ez lawkû vûn lawîk wêşî

Vêng Ez ûmo zafin guêşî

Ezîz laj Fîlît Doryêşî

Wê Ezo wê Ezîzo

Nîe pîs o nîe temîz o

Wê Ezo wê Ezîzo

Şar ûmnûn o tû payîz o

 

 

ŞÛNO ŞÛNO

RENCBER EZÎZ

 

Şûno şûno bira şûno

Şûno şûno heval şûno

Tîj pêşîyawa gilê kûno

Bî teq teqê tifingûno

Di tên biye wîrd cendermûno

Çi piçpiçê cîrûnûno

Adir kot zerê deykûno

Şûno şûno bira şûno

Îdrîs şûno Cîhat şûno

Şakîr şûno bira şûno

Ez bermeno şima r’ vûno

 

Xewer ûmê xewera pîs

Cîhat dima kîşîya Îdrîs

Heval may’ marksîst lenînîst

Şûno şûno bira şûno

Ez bermeno şima r’ vûno

Şûno şûno keko şûno

Adir kot zerê deykûno

Dêrd hevalû derd girûn o

 

Faşîst bî yo, vêjê texto

Heval Şakîr gûryet berdo

Ez îz yeno kurd cûmyerd o

Şûno şûno bira şûno

Şakîr bira awikat pêşmergûn o

Şûno şûno keko şûno

Bira şûno heval şûno

Ez bermeno şima r’ vûno

 

Az o Puex, Şaxû Mîyalûno

Vûn bîyarîn tuapûn tifingûno

Bidîn destê pêşmergûno

Wa bîr qesas hevalûno

Şûno şûno bira şûno

Îdrîs şûno Şakîr şûno

Cîhat şûno bira şûno

Ez bermeno şima r’ vûno

 

Pêşmergê ma gwîn biwazî

Pê perûn pwilû nêbî razî

Vaj Şakîr Cîhat Îdrîs hê ça dî

Şûno şûno bira şûno

Dêrd şima derdo girûn o

Şûno şûno bira şûno

Adir kot zerê deykûno

Huma vaj ê ma gên qesas hevalûno

 

 

Şîroveyî qefelîyaye yî

Scroll To Top
Pêro heqê na sîteyî ayê www.kirdki.com'ê. Na sîte pê çîynermê komputure ye azad ra virazîyaya. Seba têkilîya infokirdki@gmail.com - Web Dizayn: Yo-Ten