Xeberê Peyênî
De Bê Meteqe!

De Bê Meteqe!

newroze

Mehmud Nêşite

Nika zerê Dîyarbekirî de kesê ke eşkenê kirmanckî (zazakî) binusê ez vana qey tewr tay se tenî estî. Nê se tenan ra zî ez vana qey en tay neway-neway panc tenî goreyê qural û qaîdeyê standartîzasîyonî nusenî. Nê kesê ke nusenî zaf tayê tera beno ke yan yew cumle, yan zî yew sufîks, yan zî yew çekuye şaş binusê. Sewbîn hema-hema pêro zî rast nusenî.

Tîya ra 6-7 serrî verê cû Dîyarbekir de kesê ke kirmanckî nuştêne di-hîrê tenî yan bibî yan çinê bî. Ez bi xo 6-7 serrî verê cû ameya Dîyarbekir. Wexto ke ez ameye rasta-rast ez kewta mîyanê şertê xebata ziwanî. Şert û sewîyeya nuştoxanê kirmancanê yê wextan zaf hol yeno vîrê mi. Mi bi xo zî yê wextan sey ewro asan û serbest nêeşkayêne binusî.

Ez ge-ge şêrtê nuştoxî ya kirmanckîya yê wextan û yê ewro dana têvero. Nê têveronayîşî de averşîyayîşêko zaf pîl vînena. Ez nêwazena na mesela ser o tay nimûneyan bidî. Çunke na rastîyêk a û ez vana qey ma kesê ke bi nuştişê kirmanckî eleqedar ê, baş zanî.

Labelê ez wazena reyna tay nimûneyan bidî: Tîya ra 6-7 serrî verê cû seba şayîyêk yew dawetîye zor nusîyêne.  Seba  sloganê afîşan zî reyna ancax çend tenî heq ra vejîyayêne. Hetanî çend serrî verê cû zî yew sîte de (keyepel) çîyêk nênusîyêne. Xora keyepel-meyepel çînî bî. Rojname, kovarê kirmanckî çînê bî. Tena yew kovara “Vate” bibî, aye zî şeş aşman ra reyêk vejîyênê. Yeno mi vîr, ê wextan Dîyarbekir de qasî 30 heb roşîyênê. Bê Vate rojnameya “Azadîya Welat”î de zî yew rîpel kirmanckî nusîyêne.

Seke cor de zî mi waşt ez vajî yê wextan nuştoxî tay bî, nuştiş asan nêbi! Merdim eke yê wextan tayê çîyî şaş binuştêne ameyne afkerdiş.

Labelê, merdim ganî ewro çîyê sey afîş û sloganan êdî şaş nênusno!

Şima zanê çimê şarê dinya Newroza emserîne ser o bî. Şarê Dîyarbekirî çend rojî verê cû ra buluyê na Newroze bibî. Bala herkesî na roje ser o bî. Gelo merdim senî rojêka winasî de werzeno afîşan de û propogandayê Newroze de sloganê “Kirmanckî/Zazakî” şaş nuseno.

“Newroze şima pîroz bo”! Merdim rojêka winasî de senî beno ke nê xîtabî yan zî sloganî şaş nuseno. Hem zî no demo ke ma kirmancî keyfê xo, xo rê anê û ma vanê ma kirmanckîya nuştekî xelesna!

Ez nika nê şaşî ra zaf xemgîn a. Mi cor de zî va, Dîyarbekir de  kesê ke rast nusenê û qural û qaydeyan taqîb kenê zaf ê. Labelê sloganêka hende muhîme û nuştişê ci zî hende asan merdim senî beno şaş nuseno!

Nê afîşî her cayê Dîyarbekirî de alaqîyê. Şarê Dîyarbekirî û şarê ke teberê Dîyarbekirî ra amey na şaşîye wanenî. Şarê dinya bi wasitayê televîzyon, medîya û înternetî waneni.

Kesê ke bi na mesela eleqedar ê kam ê? Nê afîşan kam hedre kerdo, çira hende bêberpirsîyar hereket kerdê?

Hem zî roja newroze  her cayê sehneyî de na afîşa ke ser o“ Newroze şima pîroz bo” nusyaye bi, dusnayebî. La a balona ke verê çimanê hende însanan de hewa ra fir dayêne ra ez se vajî ?

“Newroze şima pîroz bo”! Ney. Ganî “Newroza şima pîroz bo”! binusîyênê.

Şîroveyî qefelîyaye yî

Scroll To Top
Pêro heqê na sîteyî ayê www.kirdki.com'ê. Na sîte pê çîynermê komputure ye azad ra virazîyaya. Seba têkilîya infokirdki@gmail.com - Web Dizayn: Yo-Ten