Xeberê Peyênî
Kerra Şina Serê Qûçî

Kerra Şina Serê Qûçî

 

Kerra Şina Serê Qûçî

       Vatîn wextê verî de kamî miyanê qewmê xo de pê ziwano xerîb xeberî bidên vatîn no merdim meqbul niyo. Ziwano ke Huma Tealayî ey rê viraşto qebul nêkeno, pê nêşikiryeno, şino yê bînî geno. Pê nayê zî wasifyeno û vano ez ha ziwanêko newe qalî kena. Çiyo ke ma fam kerdo û heta nika ma zanê, Humayî biwaştêne eşkêne piyorê însanan yew ziwan de bivirazo. Semedo ke ezametê xo, quwetê xo, hîkmetê viraştişê ziwanan bimojno qulanê xo rê, ciya ciya ziwanî xelq kerdî. Însan zî pê viraşteyê Humayî gera razî bo, xo asî nêkero. No rid ra vanî yew merdim ziwanê xo qebul nêkero seke viraşteyê Humayî qebul nêkerdo û no rid ra zî beno asî. Tay estê ziwanê ma yo ke Humayî qê ma ya teqdîr kerdo ê xirab vînenê yan zî qîmet ci nêdanê, ziwanê xo pawitiş û averberdişî zî serê her çî ya tepişenê. Yew hete ra zî şarê ma semedê xizmetê ziwanê xo ya xebitnênî. Şarê ma yo bêwayir zî semedê averşîyayîşê ziwanê înan ked dano, pere xerc keno. Nê însanî ma pereyo ke semedê ziwanê şarî ya xerc kenê, semedê ziwanê bawkalanê xo xerc nêkenê. Gelo wicax şarî biyo kor şima şinê wayirîyê ziwanê xerîban kenê?

Vanê arif rê tarîf lazim nîyo. Ma vanê merdimo ke arif bo fam keno ke ma hê vanê se. Ziwanê ma nika sekerat de yo, vîndî beno şino, nê merdimê ma yew muya bedenê xo nêleqnenê. Labelê semedê ziwanê şarî rê bi mîlyaran a peran xerc kenê. Nê însanê mayî ke semedê ziwanê şarî ya mîlyaran pere xerc kenê û benê şirîkê nê gureyî, namê xo zî sey yew hûnerî nat û wet de aliqnenê, ti vanê qey yew hunero pîl kerdo. Vatîn lajê pîr xo heteknabi, kam biamên uca ra bivîyertên seke çiyedo hol kerdo bêrdîn a pîsîya xo motîn ci. Na meseleyê merdimanê ma zî bî, meseleyê lajê pîri.

Yew rojnameyo kirdkî esto, o zî bêîmkanî ver de weşanê xo vindarnayo. Cuwa ver, di hewte de hewêk vecîyêne, nika aşm de rêyek vecîyeno. Pê çiqas zehmetî amênî vetiş Huma bizano. La nata dest bi weşanê xo kerd, bêhuquq amebi arêdayîş. Înan ke tehemmulê nê rojnameyî kirdkî nêkerd, înan ke îmkanê şarê ma semedê ziwanê xo ya şuxulna, înan ke bêferasetîyê xo ra, xo da şuxulnayiş ma şima hemin pabeyê Mîrê Mîran verdenê.

 

Belê, ma nêvanê kes wayirê ziwanêkî nevejiyo. Heq a her merdim ziwanê xo bimuso, biwano û bido musnayiş. Labelê ziwanê merdimî vinderte bo, merdim şoro sobîna ziwanî rê wayirtî bikero ma çim de emanetê Humayî rê bêhurmetî kerda. Humayî biwaştêne, o bi o ziwan zî eskêne xelq bikero. La o tewir nêbiyo. Madem wina xelq kerdo, merdim gera hîkmetê Humayî ser şoro.

 

Şîroveyî qefelîyaye yî

Scroll To Top
Pêro heqê na sîteyî ayê www.kirdki.com'ê. Na sîte pê çîynermê komputure ye azad ra virazîyaya. Seba têkilîya infokirdki@gmail.com - Web Dizayn: Yo-Ten