Xeberê Peyênî

HUSÊN EFENDÎ Û MUFETÎŞÊ DÎYARBEKIRÎ

Ehmedê DIRIHÎ

            Serr 1932 – 1934 Husên Efendî bîyo êsîrê zindanê Dîyarbekirî. Burhanedîn Efendî dades serre cuwa ver, seba ney mi ra yew meseleyê xo vabi:
Rojek Mufettîşê Dîyarbekirî, İbrahim Tali şino zindan de babî mi vîneno û  vano: “Şêx Evdirehîm, birazayê tu Evdilhemîd Efendî ra, zaf bawer o. Ti ey ra bivaci, wa bîyaro fesale û Şêx Evdirehîm bikişo.Ti kam dewê Dîyarbekir biwazî, ma danî tu. Kam koşkê bajarî wazenî, yê tu ya.Kahîlan ra kahîl birîdî yê tu yî…”
Babî mi heto bîn a xeber geno, mufetîş xeber şawito sewbîna fîraran zî. Evdirehmanê Benê ra xeber şawito ke, wa Musa Axayê Mistan bikişo û Musa Axayê ra zî xeber şawito ke, wa Evdirehmanê Benê bikişo.
Babî mi mi ra va: “ Şo xeber bidi ustayê diwarê dêsan o mistanic. Wa xeber bişawo Musa Axayî rê ke, Mera xu Evdirehmanê Benê ra bipawo.”
Mi Hemurt ustayî ra va, ey va: “Wa bo emrê babî tu sare û çiman ser, mi vera ci persi.” Peynîyê hewteyî de ez hêna şîya ustayî het, ey va: “Ez ta nêameya, la hewteyna şina.” Hewteyo bîn xeber bî vila ke Evdirehman, Musayê Mehmed Elî û birayê ey Xelîl, nizdê Şeqlat yew şikeftê Feynterî de kişto.
Ez şîya zîyaretê babî, babî ez temî kerd va ke “Ti şinî ca de Evdilhemîd Efendî vînenî û tira vanî: Emşew cinîyê xu zî bîyero xu het wa rado, şîyoro Binxet !” Ez şîya mi tira va, o a şewe pa cinîya xu Eyşa da ra şi. Evdirehmanê Benî, nêftara Dîyarbekir de bimano, şi Binxet.
Çend serre cuwa pey ageyra ame Dîyarbekir. Lajê dezayê Musa axayî, Mihê Feqî Hesenî ( Mehmet Acar) kot Evdirehman dima. Vernîyê Mînara Çarling de pê guleyê debançeyî napa, vist ard.Evdirehmanê Benê pê na darba felçbi û hetan merd, bibi esîrê doşegî.

Husên Efendî : Birayê Şêx Şerîf o.
Şêx Evdirehîm : Birayê Şêx Seîd o.
Evdilhamîd Efendî : Birazayê Şêx Şerîf o.

Şîroveyî qefelîyaye yî

Scroll To Top
Pêro heqê na sîteyî ayê www.kirdki.com'ê. Na sîte pê çîynermê komputure ye azad ra virazîyaya. Seba têkilîya infokirdki@gmail.com - Web Dizayn: Yo-Ten